top of page

Scholen

Groene schoolpleinen zorgen voor een heerlijk pauzemoment en kunnen zowel beweging als rust bieden. Door een duidelijke routing en sturing kunnen in een soms beperkte ruimte erg veel kinderen probleemloos naast en met elkaar spelen.  Ook schoolpleinen voor kinderen met een beperking/ het speciaal onderwijs kunnen door ons op een uitdagende en veilige manier worden vergroend.

Een buitenklas voor natuurlessen en buitenonderwijs kan een onderdeel worden van de buitenruimte.

Na een voorgesprek, komt onze ontwerper komt bijna altijd op locatie schetsen. Zowel kinderen als leerkrachten krijgen daardoor de kans op een actieve wijze betrokken te zijn bij het ontwerpproces. Uitwerking en aanleg zijn in overleg. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page