top of page

Een goed ontwerp

Natuurlijk buitenspelen staat of valt bij een goed ontwerp. 

Dat klinkt logisch, maar wordt toch vaak nog onderschat. Een kleine kinderopvanglocatie of een groot speelbos: Beiden kunnen optimaal speelplezier bieden door een goed doordachte visie op spelen en landschapsinrichting.

 

Bij het ontwerpen van een speellocatie worden de speeltoestellen vaak als uitgangspunt genomen. Wij doen dat niet. Bij buroBlad staat het landschap zelf centraal. Met beplanting, zand en water, heuvels en dalen en spannende paadjes wordt de basis neergelegd om op avontuur te gaan. Routing en sturing zijn daarbij sleutelwoorden om tot een logische invulling en gebruik van de locatie te komen: Zo ontstaat er meer ruimte voor spel, op hetzelfde aantal m2. Daar ligt de groene kracht van de ontwerpen van buroBlad.

 

Veiligheid

Wij weten het maken van een uitdagende groene speelomgeving optimaal te combineren met alle wettelijke veiligheidseisen. Onze natuurlijke spelelementen zijn goedgekeurd conform de richtlijnen van het WAS.

Aanleg

Wij kunnen voor u het hele traject van ontwerp tot en met aanleg begeleiden. Door heel Nederland hebben wij hoveniers die bekend zijn met onze visie en onze ontwerpen op de juiste manier kunnen realiseren. Een deel van de aanleg, onder onze begeleiding, in participatie met bijvoorbeeld ouders, kinderen en leerkrachten uitvoeren is ook een mogelijkheid. 

Nazorg

Een goed ontwerp houdt bij buroBlad ook in: Echt luisteren naar uw wensen, draagvlak creëren voor de groene visie en zorgen dat het natraject goed gewaarborgd is. Indien gewenst trainen wij uw collega's en/of medewerkers over het gebruik van de ruimte en werken mee aan het ontwikkelen van een groene beleidsvisie.

bottom of page