top of page

Natuurlijk buitenspelen

met beleid

Om een breed draagvlak te krijgen voor een Natuurlijke buitenruimte is het belangrijk dat de groene visie goed verankerd wordt in het beleid, zodat zowel medewerkers als ouders weten waar u als organisatie voor staat.

Het voorkomt discussies en onduidelijkheden over vies worden, risicovol spelen en buitenspelen met 'slecht' weer. 

In deze managementtraining begeleiden we het proces van de beleidsveranderingen die nodig zijn om tot een goed beleidsplan te komen.  Het informeren, activeren en laten participeren van medewerkers is daarbij van belang. Ook eventuele praktische aanpassingen op de werkvloer komen aan bod. 

Meer informatie over deze beleidstraining.

overleg management natuurlijk buitenspel
overleg management natuurlijk buitenspel
bottom of page