top of page

Openbaar groen

en andere projecten

Groen doet goed en buitenspelen doet goed. Deze combinatie maakt natuurlijk buitenspelen een aantrekkelijke manier voor het invullen van speellocaties in de wijk. Natuurlijke speelplekken, die door hun 'groene uitstraling' een meerwaarde aan de woonomgeving kunnen bieden en de sociale cohesie bevorderen. Een avontuurlijke speelplaats voor kinderen, een ontmoetingsplaats voor ouders.

Ook speelbossen, buurtspeeltuinen en recreatieterreinen ontwerpen graag volgens onze groene visie op spelen.

Een gemeente of recreatieterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte. buroBlad maakt ontwerpen die wat beheer betreft prima in te passen zijn in de lopende procedures en wat veiligheid betreft voldoen aan alle wettelijke eisen. Een duidelijk plan van aanpak "van idee naar spelen" geeft vooraf aan alle partijen duidelijkheid over het te volgen (ontwerp)traject.

Veiligheid en beheer

logo%20VsmbB_edited.png
bottom of page