Natuurlijk Buitenspelen

Visie

Er is een landelijke tendens te zien van meer grijs en minder groen. Opgroeien met de natuur is niet meer vanzelfsprekend. Buitenspelen moet concurreren met de televisie en de spelcomputer. Zorgwekkend, zeker gezien de alarmerende berichten over overgewicht op zeer jonge leeftijd, mede als gevolg van te weinig bewegen.

Voor dit probleem worden allerlei oplossingen gezocht. Van op sport en spel gerichte activiteiten tot computergestuurde speeltoestellen voor buiten. Mooie initiatieven, maar wij denken dat het geen duurzame oplossingen zijn. Wij vinden dat je de invulling bij de kinderen moet laten. Creëer een omgeving waar ze nog echt kunnen ontdekken en durf het aan om ze dat ook zelf te laten doen.

Onze visie is het ontwerpen en (laten) realiseren van speelplekken waar kinderen veilig vanuit de eigen fantasie kunnen spelen, al of niet, met gebruik van natuurlijke speelelementen. In onze filosofie is dat een inrichting waar, door het toepassen van plantvakken, heuvel(tje)s, paden en natuurlijke basiselementen, de locatie opgedeeld wordt in rustige en drukke plekken.

Door het toepassen van natuurlijke materialen,- zoals bomen, beplanting, palen, keien, zand en water- ontstaat een groene fantasie-prikkelende speellocatie waar de effecten die van nature aanwezig (kunnen) zijn, zoals licht-donker, hoog-laag, droog-nat, omsloten-open, door het ontwerp worden toegevoegd of versterkt. Binnen elke locatie is sprake van een duidelijke ''routing en sturing'' waardoor de locatie optimaal wordt benut en er een geheel ontstaat: speelruimten binnen de locatie overlopend in, of aansluitend op elkaar. Als natuurlijke speelelementen kunnen buroBlad speeltoestellen worden toegepast.

buroBlad

Postbus 206
4200 AE Gorinchem

T.013-4559500
F.013-4559061
E.info@buro-blad.nl