Natuurlijk Buitenspelen

Toestellen

Vaak is het duidelijk, soms een punt van discussie. Spelelementen bij natuurlijk ingerichte speelplaatsen, zoals keien en houten palen: Zijn dit nu wel of geen speeltoestellen? Moeten ze dus wel of niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen?

De Warenwet attractie en speeltoestellen(WAS) stelt dat niet- tijdelijke constructies, in de publieke ruimte, zwaarder dan 5 kg, die bewust geplaatst zijn om mee te spelen, een speeltoestel zijn. Aangezien onze ontwerpen allen speellocaties betreffen, is het logisch dat de elementen die er geplaatst worden, bedoeld zijn om op te spelen en dus als speeltoestel gezien moeten worden. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid om niet alleen een uitdagende groene speellocatie neer te leggen, maar ook één die volgens de geldende regels veilig is.

Wij hebben zo ondertussen een hele lijn "speeltoestellen" ontwikkeld: combinaties van keien, palen, zand en water die gecertificeerd zijn volgens het WAS. Deze natuurlijke elementen zijn onder specifieke voorwaarden ook los bij ons te bestellen. buroBlad beoordeelt aan de hand van uw vraag en wensen de locatie en geeft een advies voor de te plaatsen toestellen. Vervolgens zorgen we voor een correcte plaatsing conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

buroBlad

Postbus 206
4200 AE Gorinchem

T.013-4559500
F.013-4559061
E.info@buro-blad.nl