Natuurlijk Buitenspelen

Openbare speelplek

Groen doet goed en buitenspelen doet goed. Deze combinatie maakt natuurlijk buitenspelen een aantrekkelijke manier voor het invullen van speellocaties in de wijk. Natuurlijke speelplekken, die door hun "groene uitstraling" een meerwaarde aan de woonomgeving kunnen bieden en de sociale cohesie bevorderen. Een avontuurlijke speelplaats voor kinderen, een ontmoetingsplaats voor ouders.

Een gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte. buroBlad maakt ontwerpen die wat beheer betreft prima in te passen zijn in de lopende procedures en wat veiligheid betreft voldoen aan alle wettelijke eisen. Een duidelijk plan van aanpak "van idee naar spelen" geeft vooraf aan alle partijen duidelijkheid over het te volgen (ontwerp)traject.

Speelbos, park, of kleine speellocatie in de wijk: buroBlad weet ontwerpen neer te leggen die steeds weer verrassen, die opgaan in de groene omgeving en zo garant staan voor jarenlang speelplezier.

buroBlad

Postbus 206
4200 AE Gorinchem

T.013-4559500
F.013-4559061
E.info@buro-blad.nl