Natuurlijk Buitenspelen

Ontwerp

Natuurlijk buitenspelen staat of valt bij een goed basisontwerp van de beoogde speellocatie. Of dit nu de kleine buitenruimte bij een kinderdagverblijf of een heel speelbos is. Binnen onze ontwerpen staan geen speeltoestellen centraal waaromheen het spelen gecentreerd is, maar het spelen in (en met) het hele "landschap".

Natuurlijk buitenspelen is dan ook meer dan enkele natuurlijke spelelementen neer zetten. Door een invulling gebaseerd op het gebruik van de hele ruimte, waarbij routing en sturing sleutelwoorden zijn, ontstaat een speelplek met een logisch verhaal. Daar ligt de kracht van de ontwerpen van buroBlad.

Daarbij weten wij het maken van een uitdagende groene speelomgeving optimaal te combineren met alle wettelijke veiligheidseisen. Onze natuurlijke spelelementen zijn goedgekeurd conform de richtlijnen van het WAS.

In het submenu van deze pagina, geven wij een korte toelichting op de locaties waarvoor wij ontwerpen maken. Wilt u het allemaal nog eens rustig nalezen, bestelt u dan onze folders, die u in woord en beeld een impressie kunnen geven wat wij voor u kunnen betekenen.

buroBlad

Postbus 206
4200 AE Gorinchem

T.013-4559500
F.013-4559061
E.info@buro-blad.nl