Natuurlijk Buitenspelen

Criteria aanmelden subsidieaanvraag Schoolpleinen van de Toekomst zijn bekend!

2018-03-21

In januari maakte de provincie Noord-Brabant bekend dat zij de komende jaren 1,6 miljoen euro gaat reseveren om 50 schoolpleinen te vergroenen. En sindsdien gonst het overal in Brabant en zijn er veel scholen die deze financiële impuls willen gaan gebruiken om hun plannen eindelijk te gaan realiseren. Begin maart is de inhoud van de subsidieregeling (scroll door naar §3) bekend gemaakt en kan die meegenomen worden bij het maken van plannen. De subsidie wordt over 5 jaar verdeeld en de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnekomst. Er gaan al geruchten rond van mensen die in hun slaapzak voor het provinciehuis gaan liggen omdat er per jaar een subsidieplafond van 70.000 euro is en er zoveel scholen zijn die daar al dit jaar gebruik van zouden willen maken. Wat fijn dat er bij zo veel scholen de intentie blijkt te zijn om te vergroenen en wat fijn dat er voor het eerst een provinciale subsidie voor bestaat! Vele gemeenten in Noord-Brabant hebben toegezegd om aanvullend nog een gemeentelijke subsidie te willen gaan verstrekken.

Uiteraard zijn aan de aanvraag van deze subsidie voorwaarden verbonden wat betreft besteding van het bedrag, eisen aan het schoolplein en participatie met kinderen en ouders. buroBlad is in al deze eisen thuis en helpt dan ook graag mee om een gedegen groen schoolplein te maken dat voor jaren speel- en leerplezier kan zorgen!

buroBlad

Postbus 206
4200 AE Gorinchem

T.013-4559500
F.013-4559061
E.info@buro-blad.nl